Záruka

Spoločnosť Layson poskytuje na produkty od dátumu zakúpenia záruku kvality jeden (jeden) rok, s výnimkou poškodenia človeka a vyššej moci. Pre lepšiu údržbu sa uistite, že hráči používajú za normálnych okolností (nie viac ako 16 hodín denne).