Pravidlá vrátenia a výmeny

Počas záručnej doby spoločnosť Layson pošle novú náhradu zadarmo, ak je to kvôli hardvérovému problému, keď to potvrdíme, a pokryje poplatok za prepravu za náhradnú dodávku. Kupujúci musí iba spolupracovať, aby poslal poškodenie späť do našej továrne.

V prípade problémového reklamného stroja sa musí vrátiť do továrne na opravu. Spoločnosť Layson bude zodpovedná za výdavky vzniknuté z týchto opráv, okrem iného vrátane nákladov na nové diely a zásielky výrobkov alebo dielov od nás kupujúcemu.

Po záručnej dobe bude Layson poskytovať servis a technickú podporu (hardvér a ďalšie možné poplatky, Layson nenesie zodpovednosť)