História

2021

Pracuj ďalej

2018 až 2020

Ročný počet tuleňov dosahuje milióny

dec.2017

Sťahovanie novej továrne

septembra 2015

Mesačná produkcia dosahuje 300 sád

Nov.2013

Zostavte workshop

okt.2008

Layson začína kanceláriu